Studio 3XM

Pracownia architektoniczna
Radom
Tel. : 607 245 161, 692 437 099
Projekt architektoniczny - pracownia Studio3XM Radom
Projekty architektoniczne budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, usługowo-handlowych, służby zdrowia, oświaty, przemysłowe i magazynowe.
Plany zagospodarowania terenu.
Adaptacja projektów gotowych, projekty: modernizacji, przebudowy, inwentaryzacji.
Projekty aranżacji wnętrz.
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
Projekty urbanistyczne: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.